For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

De presentatie van 'Gelijke kansen in de stad', essaybundel onder redactie van Herman van de Werfhorst en Erna van Hest.

Detail Summary
Date 16 May 2019
Time 20:00 - 22:00
x
x

Ongelijkheid neemt  toe in Nederland en dat geldt vooral voor een grootstedelijke omgeving als Amsterdam. Het zijn bovendien vaak dezelfde kwetsbare groepen die te maken krijgen met achterstand, in het onderwijs,  de gezondheidszorg, huisvesting en op de arbeidsmarkt. De bundel “Gelijke kansen in de stad” biedt een staalkaart van het ongelijkheidsonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Wat is bekend over de ongelijkheid binnen verschillende domeinen in Amsterdam? Leidt toenemende differentiatie op de woningmarkt tot sterkere sociale en ruimtelijke ongelijkheid? Hoe vergroot schaduwonderwijs de kansenongelijkheid tussen leerlingen? En wat is de relatie tussen maatschappelijke status en gezondheid?

Geert ten Dam, collegevoorzitter Universiteit van Amsterdam, zal het eerste exemplaar overhandigen aan Marjolein Moorman, wethouder onderwijs van de gemeente Amsterdam.

Daarna  gaan wetenschappers, beleidsmakers en deskundigen uit het veld in debat over kansengelijkheid. Voor welke uitdagingen ziet de stad zich gesteld? Hoe kan gemeentelijk beleid helpen om kansen te vergroten voor iedereen?

Met onder andere: Paul de Beer (UvA), Thijs Bol (UvA), Louise Elffers (UvA), Cody Hochstenbach (UvA), Karien Stronks (UvA), Geert ten Dam (UvA), Marjolijn Moorman (wethouder gemeente Amsterdam), Arnold Jonk (STAIJ), Ruth Kervezee (Esprit), Tanja Jadnanansing (Stadsdeelvoorzitter ZO), José Manshanden (GGD), Judith Duveen (Directeur Werk), Abdelhamid Idrissi (Directeur Studiezalen, Amsterdammer van het jaar).

Alle aanwezigen krijgen na afloop een gratis exemplaar van de essaybundel.

Locatie:            

Pakhuis de Zwijger 

Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

Mr prof. dr. H.G. (Herman) van de Werfhorst

Faculty of Social and Behavioural Sciences

Programme group: Institutions, Inequalities and Life courses